top of page

GRISE OG GEDER

Vores grise er Frilandsgrise med stort F, og lever på friland fra de bliver født til de bliver slagtet. Grisene er af den udrydningstruede race, sortbroget gammel dansk landrace. 

Vores geder er på græs fra tidlig forår til sen efterår og overvintrer i stalden. Både griser og geder har adgang til grovfoder. 

Siden er under udarbejdelse, men kig snart forbi igen for mere information 

bottom of page