IS OG OST

Vi hamrer og banker, og roder og regerer, men inden længe er vi klar til at byde dig indenfor i vores helt eget mejeri til produktion af is og oste baseret på egen gedemælksproduktion. Vi glæder os!

Vores mejeri bliver til i samarbejde med og med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 
LAG_foelgelogoer_1_dk_edited.png
 
Ostelabel_15x15cm_1,1 b:w.jpg
Øer Is.png
Lille Raneladegaard molbordet Øer is.jpg